Projtrans.pl»Aktualności» Modernizacja węzła rozładunku węgla
Lista newsów

Instalacja podawania biomasy

| 2010-02-16 13:26:37

Układ pomiaru energii chemicznej

| 2010-02-16 13:24:47

Przeciągarki wózków katodowych

| 2010-02-16 13:23:24

Modernizacja węzła rozładunku węgla | 2010-02-16 13:36:12

Z początkiem roku 2010 trwają prace zakończeniowe zadania które wymagało uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Zadanie pod nazwą: Modernizacja węzła rozładunku węgla wyładowarkami WWA1(2) w EC 3 Dalkia Łódź

Z początkiem roku 2010 trwają prace zakończeniowe zadania które wymagało uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Zadanie pod nazwą :
" Modernizacja węzła rozładunku węgla wyładowarkami WWA1(2) w EC 3 Dalkia Łódź " swoim zakresem oprócz wymiany leja zasypowego, wymiany przenośnika taśmowego na przenośnik samojezdny, wymiany napędów dwóch przenośników wymagała przede wszystkim dostawy i montażu całego zespołu urządzeń przetokowych ( przeciągarek wagonów ).


W skład przedmiotowego zespołu wchodzą dwa powiązane funkcjonalnie urządzenia przetokowe z wózkami W1 i W2.  W ogólnej postaci urządzenie przetokowe sytemu PROJTRANS składa się z wózka przetokowego ciągniętego liną od  stacji napędowo-napinającej, stacji kierunkowej, stacji zwrotnej, zespołu wyposażenia toru , oraz zespołu zasilania i sterowania elektrycznego, oraz sygnalizacji i blokad. 


Urządzenie z wózkiem W1 służy do przetaczania składu wagonów pełnych i podstawiania ich pod wyładowarkę.  W urządzeniu tym zastosowany jest wózek typu WPD-4 jeżdżący pomiędzy stacją zwrotną  a początkiem fundamentu toru jezdnego wyładowarki. Stacja napędowo-napinająca usytuowana jest we wnęce muru okalającego składowisko prostopadle do toru  jezdnego wózka. Dla umożliwienia  skierowania biegu  liny z kierunku prostopadłego do toru na bieg w środku toru - zabudowana jest stacja kierunkowa. Liny od stacji napędowo-napinającej do stacji kierunkowej biegną przez przejazd drogowy w przykrytym kanale.


Urządzenie z wózkiem W2 służy w zasadzie do przejęcia w ruchu składu opróżnianych wagonów, po opróżnieniu ostatniego – przetoczenia składu poza rozjazd , a następnie do przemieszczenia go na tor 502 dla zabrania składu przez lokomotywę. W urządzeniu tym zastosowany jest wózek przetokowy typu WPZ-2.   Stacja napędowo-napinająca usytuowana jest za torami 507 i 508 przy ogrodzeniu siatkowym. Lokalizacja taka podyktowana jest brakiem miejsca w  pobliżu toru po którym jeździ wózek.


Liny od stacji napędowo-napinającej do stacji kierunkowej pomiędzy torami biegną w przykrytych kanałach,  natomiast w torach – w stalowych rurach.
Równocześnie z każdym uruchomieniem wózka następuje zwolnienie płóz trzymających wagon. Ponownie uruchomiony wózek przetacza skład z prędkością ustawioną przez operatora i ustawia pierwszy wagon do rozładunku. Z chwilą zatrzymania wózka zaciskają się na kołach wagonu płozy trzymające, zabezpieczając wagon przed samoczynnym przemieszczaniem od sił pochodzących od wyładowywarki.

Przez kolejne uruchamianie wózka następuje podstawianie kolejnych wagonów do rozładunku. W trakcie rozładunku pierwszych wagonów, operator uruchamia wózek W2, który po zazbrojeniu dojeżdża do miejsca wyczekiwania, gdzie zatrzymuje się a stacja napędowo-napinająca zostaje przesterowana tak, że bęben jest odsprzęglony od jednostki napędowej. Wózek może być przemieszczany od sił zewnętrznych.
  Po rozładowaniu 6 wagonów i podstawianiu siódmego – koło pierwszego wagonu wślizguje się pomiędzy rolki sprzęgające wózka W2. Dalsze przemieszczanie składu powoduje przemieszczanie się wózka W2. Proces ten trwa tak długo, aż wózek W1 dojedzie do czujnika zatrzymującego ( przed tym nastąpiło schowanie przednich dźwigni z rolkami sprzęgającymi ). Z chwilą zadziałania czujnika następuje uaktywnienie wózka W2, który dalej przetacza skład ustawiając ostatnie wagony do rozładunku, a wózek W1 wraca do położenia wyjściowego.

Po rozładunku  wszystkich wagonów – wózek W2 przetacza skład poza rozjazd nr 360, dojeżdża do położenia wyjściowego  a następnie uruchomiony przetacza skład w przeciwnym kierunku wprowadzając go na tor nr 502. Po dojeździe wózka do krańcowego położenia – chowa się przednia rolka sprzęgająca, zaciskają się płozy trzymające, a wózek wraca do położenia wyjściowego. Lokomotywa może podstawiać kolejny skład do rozładunku i zabrać skład wagonów opróżnionych."

 
<< powrót