UKŁAD POMIARU ENERGII CHEMICZNEJ

Realizacja układu pomiaru energii chemicznej paliwa na układzie nawęglania w PGE Elektrownia Opole S.A. – Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zabudową dla 6 sztuk próbobiorników szufladowych do automatycznego poboru próbek węgla na przesypach w El. Opole oraz instalacji pługów zrzutowych wraz ze zsuwnią trójdrożną dla potrzeb legalizacji wag przenośnikowych.
Układ składający się z zespołu wag przenośnikowych urządzeń próbobiorczych i urządzeń niezbędnych dla przeprowadzenia legalizacji wag przenośnikowych, jest zabudowywany w układzie nawęglania i włączany do przedmiotowego układu istniejącej legalizacji wagi biomasy zamontowanej na przenośniku 29 LB6 obejmującej również urządzenia służące do jej legalizacji.

Ciekawostką w tym zadaniu jest zabudowa 4 sztuk układów do automatycznego poboru próbek węgla na przenośnikach taśmowych – przejezdnych.

Galeria: 

Skontaktuj się
606-486-606

Nasi Klienci

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor