INSTALACJA PODAWANIA BIOMASY

Od początku roku 2010 trwają prace nad kolejnym już kontraktem związanym z „zieloną energią” : Instalacja podawania biomasy w PGE EC Bydgoszcz
Budowany układ podawania biomasy będzie umożliwiał dosypywanie w odpowiedniej proporcji do węgla różnych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego „leśnej” oraz „agro” w postaci zrębków czy też pelet. Biomasa będzie spalana równocześnie z węglem w kotłach pyłowych OP 230 zainstalowanych na blokach w ZEC BYDGOSZCZ S.A.. W celu realizacji powyższych założeń instalacja podawania biomasy będzie zautomatyzowana, umożliwiając tym samym regulację ilości zadawanej biomasy
układ podawania biomasy będzie podzielony na dwa identyczne ciągi stanowiące w całości linię technologiczną podawania biomasy. Linia technologiczna wyposażona będzie w następujące urządzenia do podawania,dozowania oraz mierzenia strumieni paliw:

Urządzeniem do pobierania biomasy ze składowiska będzie ładowarka ( np. Ł-34 ) lub spych. Zadaniem ładowarki lub spycha będzie również porządkowanie biomasy na składowisku. Ładowarka może podawać biomasę na dowolnie wybrany ciąg ( w zależności od wybranego składowiska biomasy ).
Węgiel, który będzie brał udział w procesie współspalania będzie dozowany z przenośnika placowego 12 do strumienia biomasy transportowanej przenośnikami 11a i 11b.

Na przenośniku 12 zostanie zabudowana waga ( do pomiaru ilości węgla kierowanego „ na spalenie „ ) oraz urządzenie do pobierania próbek węgla z taśmy.

W przypadku pojawienia się w biomasie elementów ponadgabarytowych zostaną one odseparowane od reszty paliwa na kracie wibracyjnej. Biomasa w postaci pelet i zrębków po przesypaniu przez kratę wibracyjną skierowana będzie do samorozładowczego. Biomasa odpowiedniej jakości i wolna od nadgabarytów wpada do leja samorozładowczego. Odpowiednia automatyka będzie zapewniała podanie biomasy w odpowiedniej proporcji wagowej w stosunku do węgla. Biomasa z przenośnika zgrzebłowego będzie podawana na taśmociąg, na którym będzie zabudowana waga. Na wadze biomasa jest ważona. W miejscu zrzutu biomasy do zsuwni zasilającej przenośniki 11a lub 11b, będzie zainstalowany odpowiedni próbopobierak czerpakowy gdzie pobierane będą próbki biomasy do badań laboratoryjnych.

Linia technologiczna podawania biomasy będzie ściśle współpracować z wagami i próbobierniami zainstalowanymi na istniejących ciągach technologicznych układu nawęglania. W zależności od ilości węgla podawanego „na spalenie” układ podawania biomasy będzie dawkował biomasę tak, aby powstała odpowiednia zadana procentowo ( 0-15% ) mieszanka. Zainstalowane próbobiernie zapewnią pobieranie próbek węgla i biomasy do analizy chemicznej.”

 

Skontaktuj się
606-486-606

Nasi Klienci

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor