Projtrans.pl»Realizacje
Lista newsów

Instalacja podawania biomasy

| 2010-02-16 13:26:37

Układ pomiaru energii chemicznej

| 2010-02-16 13:24:47

Przeciągarki wózków katodowych

| 2010-02-16 13:23:24

Realizacje

1. Maszyny przeładunkowe

1.1. Projekt modernizacji napędu hydraulicznego ładowarki kołowej typ ŁWKS – 250.20 w DALKIA Poznań S.A. – EC KAROLIN
Modernizacja polega na zabudowie nowych napędów w:
- mechanizmie koła czerpakowego, z zastosowaniem motoreduktora
- mechanizmie obrotu nadwozia z zastosowaniem motoreduktorów z hamulcami
- mechanizmie zwodzenia wysięgnika
Zabudowano także hydrauliczny bęben kablowy.

1.2. Projekt modernizacji ładowarko zwałowarki typ ŁZKS 250.25 w PKE S.A. EC Katowice
Modernizacja polegała na wymianie napędów wszystkich mechanizmów maszyny, tj.
- hydraulicznego napędu koła czerpakowego,
- napędu jazdy,
- napędu przenośnika rewersyjnego,
- napędu przenośnika zasilającego,
- hydraulicznego napędu mechanizmu obrotu,

1.3. Projekty modernizacyjne zwałowarek ZOS w DALKIA POZNAŃ S.A.- EC KAROLIN
Modernizacja polegała na budowie nowego:
- mechanizmu jazdy,
- hydraulicznego mechanizmu obrotu nadwozia,
- napędu przenośnika zwałującego,
- hydraulicznego napinania taśmy,
- hydraulicznego mechanizmu zwodzenia.

1.4. Projekt modernizacji zwałowarki ZOS 310 w PKE S.A. El. Jaworzno III
Modernizacja polegała na zastosowaniu hydraulicznego napędu mechanizmu napinania taśmy, oraz wymianie elementów mechanizmu obrotu.

2. Modernizacja wywrotnic wagonowych
Opracowano projekty modernizacji wywrotnic w:
- Elektrownia OPOLE S.A.
- DALKIA Łódź S.A. – EC – 4
Modernizacja polegała na przystosowaniu istniejących wywrotnic i zabudowie hydraulicznego urządzenia pozycjonująco – wypychającego.

3. Wywrotnica samochodowa czołowa
Opracowano projekt wywrotnicy czołowej dla rozładunku samochodów o masie do 17 ton dla Zakładów Vallo Saft Polska w Gołębiowie

4. Projekt kabiny sterowniczej wywrotnicy wagonowej, zrealizowano dla PKE S.A El. Jaworzno III i Dalkia Łodź – EC -2

5. Projekt układów oleju lewarowego do hydraulicznego smarowania łożysk turbin parowych w Elektrowniach RYBNIK, Jaworzno III, Ostrołęka, EC Zabrze

6. Projekty modernizacji centralnego smarowania maszyn przeładunkowych typu ŁWKS, ŁZKS, ZOS

7. Projekt zasilacza-mastyki dla MINOVA- EKOCHEM w Siemianowicach Śl.
Zadaniem urządzenia jest ciągłe tłoczenie mieszanki żywicy (mastyki) o lepkości 30.000 – 15.000.00 cP w zakresie nastawianej bezstopniowo wydajności 150-450 l/h z dokładnością 1%. Ciśnienie tłoczone do 60 bar.

8. Projekt stanowiska diagnostycznego dla testowania: napędów zasuw parowych dla El. Rybnik S.A.
Na stanowisku można diagnozować napędy zaworów w dwóch zakresach momentów.
I - do 2 000 Nm
II - do 4 000 Nm
z bezstopniowym nastawieniem obciążenie hydrauliczna. Hydrauliczny układ działa na zasadzie mocy krążącej.1. Urządzenia przetokowe

L.p. Przedmiot opracowania Nr rysunku Użytkownik Data opr Uwagi
1 Zespół urządzeń
- 4 wózki na torach 41 i 42
D 13001-05 El. RYBNIK S.A. 1992  
2 Zespół urządzeń ( 2 wózki ) D 32012 El. OPOLE Odsiarczanie 1997  
3 Zespół urządzeń ( 3 wózki ) D 32013 El. OPOLE Odpopielanie 1997  
4 Zespół urządzeń
– tor 220 ( 3 wózki )
- tor 221 ( 4wózki )
D 32014 El. OPOLE Nawęglanie 1997  
5 Zespół urządzeń ( 4 wózki ) D 32015 Baza Paliw Płyn. Dębogórze 1999 Wykonanie przeciwwybuchowe
6 Urządzenie pozycjonującowypychające D 32021 EC Siekierki 2008  
7 Zespół urządzeń przetokowych D 32022 EC Łódź-3 2008 2 urządzenia
8 Urządzenie przetokowe D 32023 El. Łaziska 2008  

2. MASZYNY PRZEŁADUNKOWE

L.p. Przedmiot opracowania Nr rysunku Użytkownik Data opr Uwagi
1 Ładowarka ŁWKS 250-20
Modernizacja napędu hydraulicznego
D 11004 DALKIA –EC
KAROLIN Poznań
2001  
2 Modernizacja koła czerpakowego ŁZKS-250
Ładowarko-zwałowarka ŁZKS 250
-napęd przenośnika rewewrsyjnego
-napęd przenośnia zasilającego
-napęd hydrauliczny ( wszystkie zespoły )
-wózek zrzutowy
-mechanizm jazdy
D 3506-01

D 3504
PKE EC
Katowice
2008
2002
 
3 Zwałowarka ZOS250
-napęd mechanizmu jazdy
-napęd przenośnika zwałującego
-napęd obrotu
-zespół hydrauliczny obrotu i napinania taśmy
-napęd mechanizmu zwodzenia
D 3302 DALKIA -EC
KAROLIN Poznań
2002  

3. WYWROTNICE

L.p. Przedmiot opracowania Nr rysunku Użytkownik Data opr Uwagi
1 Wywrotnica samochodowa czołowa WCH 225-25 D 13010 Vallo Saft Polska
Gołębiów
1999  
2 Kabina sterownicza wywrotnicy D 102 El. Jaworzno III
EC-4 Łódź
1994  

4.PRZENOŚNIKI TAŚMOWE, UKŁADY I ZESPOŁY

L.p. Przedmiot opracowania Nr rysunku Użytkownik Data opr Uwagi
1 Studium, opracowanie koncepcji, i dokumentacja techniczna ciągów urządzeń przeładunkowych na Centralnym Składowisku Węgla B 20001
D20002
CSW
Ostrów Wlkp
1994  
2 Przenośnik kieszeniowy ( transport pionowy )
Q= 20 t/h H= 12 m, L=10 m
D 34003 Huta Batory 1994  
3 Przenośnik kieszeniowy Q= 50 t/h, H= 30 m
Nosiwo - żelazostopy
D 34005 Huta Częstochowa 1995  
4 Modernizacja systemu nawęglania DPZU-04-859-833 EC ŻERAŃ 2006  
5 Modernizacja napędów przenośników 3A i 3B D 028 JUp EC3 Dalkia Łódź 2008  

5. PRÓBOBIORNIKI

L.p. Przedmiot opracowania Nr rysunku Użytkownik Data opr Uwagi
1 Zabudowa urządzeń do automatycznego poboru próbek węgla etap I i II D 2952 EC NOWA 2008  
2 Zabudowa urządzeń do automatycznego poboru próbek węgla etap III i IV D 2956 EC NOWA 2008  

6. UKŁADY SMAROWANIA

L.p. Przedmiot opracowania Nr rysunku Użytkownik Data opr Uwagi
1 Centralne smarowanie łożysk nadwozia i podwozia zwałowarki ZOS 250 D 3302-12-14 DALKIA –EC
KAROLIN Poznań
2002  
2 Centralne smarowanie łożysk nadwozia ładowarko-zwałowarki ŁZKS 250 D 3304-05 EC Katowice 2002  

7. OPRACOWANIA RÓŻNE

L.p. Przedmiot opracowania Nr rysunku Użytkownik Data opr Uwagi
1 Wygarniacz zgrzebłowy D 2802 El. BEŁCHATÓW    
2 Wygarniacz zgrzebłowy B=1050 D 2803 El. POŁANIEC    
3 Zasilacz-dozownik mastyki D 85001 MINOVA EKOCHEM 2005  
4 Instalacja podawania biomasy do bloków 200 MW ( łącznie z pozwoleniem na budowę)
-zbiornik biomasy V=20m3
- suwnia
- zasuwa prętowa
- krata uchylna
- komunikacja
- zsuwnia odpadów
- DTR
- instalacja podawania biomas
D 2960


D 2961
D 2962
D 2963
D 2964
D 2965
D 2966-90
D 2966
El. Jaworzno III 2008  
5 Wózek wygarniający WKH-800 D 3926 EC Bydgoszcz 2008