Modernizacja węzła przetokowego wywrotnicy wagon

Modernizacja węzła przetokowego wywrotnicy wagonowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

Modernizacja polegała na kompleksowym wykonaniu przez Wykonawcę całego zakresu prac w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i AKPiA.

W skład węzła rozładowczego wchodziły następujące urządzenia:

  1. urządzenie przetokowe P=2500 kG (podciągarka wagonów),
  2. urządzenie przetokowe P=8000 kG („koń mechaniczny”),
  3. urządzenie pozycjonująco-wypychające wagony na wywrotnicy Q=80 T
  4. zasilanie węzła rozładowczego (rozdzielnia zasilająca),
  5. rozjazd kolejowy współpracujący z torem obsługiwanym przez urządzenia przetokowe i system sterowania ruchem kolejowym (srk) typu SUP-2.

Celem modernizacji było dostosowanie węzła rozładowczego wywrotnicy wagonowej do obowiązujących przepisów i wymogów Transportowego Dozoru Technicznego poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń przetokowych na nowe i dostosowanie torowiska do nowych urządzeń wraz z odbiorem technicznym Transportowego Dozoru Technicznego.

Galeria: 

Skontaktuj się
606-486-606

Nasi Klienci

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor