SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ NIEMETALICZNYCH

Separatory zanieczyszczeń niemetalicznych- szczapołapy – przenośników T3, T4, T5 nawęglania Elektrowni Rybnik.
Wydajność szczapołapów 1200 MG/h

Separatory zabudowane będą na przenośnikach taśmowych transportujących: węgiel. Separacja, oraz sprawność systemu usuwania zanieczyszczeń transportowych (elementy ciał stałych takich jak: kamienie drewno, beton itp.) będzie zapewniona, przebieg całego procesu czyszczenia bezawaryjny, nie stwarzający problemów i zakłóceń pracy urządzeń nawęglania, a zastosowane urządzenia i wyposażenie nie będą ograniczać funkcjonalności pozostałych urządzeń i układów współpracujących. Separatory zanieczyszczeń niemetalicznych są wyposażone w napędy z płynną regulacją obrotów (falownik), oraz elektryczny mechanizm podnoszenia i opuszczania zespołów wałków wyrzutnikowych.

Jesienią 2009 roku na zlecenie Doosan Babcock Polska wykonaliśmy dokumentację techniczną urządzeń wraz z projektami ich zabudowy. Obecnie separatory znajdują się w fazie produkcji i przygotowania montażu.

Galeria:

Skontaktuj się
606-486-606

Nasi Klienci

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor