WYWROTNICE WAGONOWE

Przygotowanie 2 sztuk wywrotnic wagonowych bocznych do rejestracji w Transportowym Dozorze Technicznym – wywrotnica wagonowa boczna Nr 1 i Nr 2 Q=40 t w El. Halemba.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji stalowej, mechanizmów, części budowlanej i wyposażenia elektrycznego oraz wykonanie obliczeń wytrzymałościowych i schematu kinematycznego istniejących wywrotnic wagonowych bocznych Q=40t, zlokalizowanych w węźle nawęglania w Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej.

Są to wywrotnice zaprojektowane przez CBKM Bytom, które zostały wyprodukowane w 1962r. i zabudowane w Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej.

Wywrotnica wagonowa będąca przedmiotem ekspertyzy jest typową wywrotnicą obrotową boczną o bardzo prostej konstrukcji stosowaną w Elektrowniach do rozładunku dwuosiowych wagonów otwartych o ciężarze 40t i maksymalnym rozstawie osi:

Lmax. = 6 m oraz wysokości ścian bocznych H = 2,7-2,9m ”

Galeria:

Skontaktuj się
606-486-606

Nasi Klienci

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor